EU siger…

Vi ser i disse et glimrende, men trist, eksempel på, hvorfor EU ikke skal have mere magt over Danmark. Et flertal i Folketinget har besluttet, at det blandt andet er urimeligt, at udlændinge kan få børnecheck, selv om deres børn aldrig har sat deres fod i Danmark. Den går ikke i forhold til EU-retten, mener regeringen, og derfor har regeringen sidenhen bare fortsat med at administrere efter en praksis, som Folketinget altså har sagt klart ”nej” til. Børnechecken er blevet udbetalt til EU-borgere mod den danske lovs ordlyd siden 9. juli 2013!

 

Det er en skandale, og regeringen henviser i et væk til EU, og lader dermed forstå, at så er der bare ikke noget at gøre.

 

Det bør enhver huske! For når EU får mere og mere magt, så vil danskere også oftere og oftere høre fra de EU-begejstrede politikere i Folketinget: ”Vi ville gerne ændre på denne og denne åbenlyse tåbelighed, men vi kan ikke, for EU siger…”. Sådan må det ikke blive! Det er danske politikere i Folketinget, der skal lave de love og regler, der gælder i Danmark. Hvis danskerne så er utilfredse med de gældende love og regler, så kan de stemme på nogle andre politikere til næste valg. Politikerne står til ansvar overfor vælgerne på en helt anden, mere direkte og sundere måde, end når der er tale om diktater fra EU.

 

Så jo mere magt man giver EU, for eksempel hvis man stemmer ”ja” til at afskaffe retsforholdet, desto oftere vil man høre en dansk politiker sige, ”jeg ville gerne, men EU siger…”.

Glem ikke dyrene

Det er ganske alarmerende, at Dyrenes Beskyttelse nu melder, at antallet af henvendelser om dyreværnssager er stedet med over 50 procent på blot et år. Og ikke nok med det, sager om for eksempel vanrøgt er også blevet værre.

 

Naturligvis er økonomi og arbejdspladser højt på danskernes dagsorden, og sådan skal det da også være. Men vi må ikke glemme, at der også er andre vigtige sager, så som at vores dyr altså skal have det godt, og at vi ikke kan se passivt til, mens flere og flere dyr tilsyneladende bliver vanrøgtet.

 

I Dansk Folkeparti ser vi gerne, at der bliver oprettet et særligt dyreværnspoliti, der kan tage sig af sager om vanrøgt og dyremishandling, lige som straffene på området skal op.

 

For eksempel har der for nyligt været en sag om en mand, der satte en kanariefugl i en glaskolbe, som han efterfølgende opvarmede med en gasbrænder til fuglen blev livløs. Efterfølgende placerede han stakkels fugl på en tallerken og brændte den til aske. Det hele blev endda optaget på video! Manden fik blot 20 dages betinget fængsel og 30 timers samfundstjeneste for denne bestialske tortur. Det er ganske enkelt for mild en straf efter Dansk Folkepartis mening, og arbejder vi for at gøre noget ved, for vi glemmer ikke dyrene.